V Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Opublikowano 2019-08-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów (maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata) uczelni wyższych o profilu artystycznym oraz uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.

Swoje prace mogą zgłaszać także uczniowie klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym (kategoria „licea plastyczne”).

Opis
Do konkursu można zgłaszać małe formy rzeźbiarskie oraz formy medalierskie (medale, plakiety, medaliony). Muszą to być prace powstałe w trakcie studiów, z pominięciem magisterskich prac dyplomowych.

Prace powinny być wykonane z trwałego materiału (brąz, mosiądz, terakota, gips, żywica, masa papierowa itp.). Tematyka dowolna.

Każdy uczestnik może zgłosić 3 formy przestrzenne i 3 medale.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Katalog IV Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej znajduje się tutaj.

Nagrody 
Nagrody Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:
· Grand Prix w kategorii „Mała forma rzeźbiarska” – 3.500 zł
· Grand Prix w kategorii „Medal i płaskorzeźba” – 3.500 zł

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 1.200 zł

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie im. Zofii Demkowskiej – 1.200 zł

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1500 zł 

Nagroda specjalna w kategorii „licea plastyczne” – 1.500 zł oraz indeks Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP

Nagrody dodatkowe:
– nagroda Burmistrza Gminy Mosina,
– odlew z brązu realizacji studenckiej w odlewni „Garstka Studio” w Szymanowie.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-10
Strona konkursu www.biennale.rzezba.pl/