Międzynarodowy Konkurs Sztuki Użytkowej „Terma Design 2016”

Opublikowano 2015-11-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest TERMA Sp. z o.o. 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do projektantów sztuki użytkowej i inżynierów – dyplomowanych oraz w trakcie studiów.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować elektryczne urządzenie grzewcze.

Organizatorzy piszą: „Mając na względzie kierunki rozwoju technologicznego, uwarunkowania rynku, jak i troskę o środowisko naturalne, tematem przewodnim tegorocznej edycji jest CIEPŁO Z PRĄDU. Uczestnicy zmierzą się z zadaniem zaprojektowania elektrycznego urządzenia grzewczego, łączącego atrakcyjną formę i elementarny pragmatyzm. Do konkursu mogą przystąpić zarówno indywidualni uczestnicy, jak i zespoły. Zaleca się interdyscyplinarną współpracę projektantów z konstruktorami”.

W pierwszym etapie konkursu autorzy składają 3 szablony z wizualizacjami projektu, opisem idei oraz dokumentacją techniczną. Szablony Terma Design można pobrać ze strony www.terma.design. 

Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu zobowiązani są do przedstawienia szczegółowych opracowań projektów. Plansze powinny zawierać zwymiarowane widoki lub rzuty oraz rysunki detali.

Nagrody
• I nagroda — 10 000 zł* i realizacja prototypu
• II nagroda — 5 000 zł* i realizacja prototypu
• III nagroda — 3 000 zł* i realizacja prototypu
• wyróżnienie — 1 000 zł* i realizacja prototypu
* kwota brutto (wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o 10% podatku dochodowego)

Termin przyjmowania zgłoszeń 2016-03-31
Strona konkursu www.terma.design