PlakatFest 2019

Opublikowano 2019-07-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspomagania i Rozwoju Kultury AKME w Chorzowie.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, przede wszystkim do projektantów, studentów i absolwentów szkół artystycznych.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach 4. Międzynarodowego Festiwalu Plakatu PlakatFest w Chorzowie. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swoje plakaty w trzech kategoriach:

• Plakat kulturalny
• Plakat reklamowy
• Plakat polityczny

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 6 prac (format 70 x 100 cm, orientacja pionowa, CMYK, 200 ppi (bitmapy), pdf).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Najlepsze plakaty zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają drogą elektroniczną certyfikaty.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-18