Ogólnopolska Wystawa Sztuki 46 SALON ZIMOWY

Opublikowano 2020-08-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki pARTja w Radomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów.

Opis
Ogólnopolska Wystawa Sztuki 46 SALON ZIMOWY odbędzie się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. 

Organizatorzy Salonu pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscyplin: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba. 

Każdy autor może przesłać maksymalnie trzy prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby. Można zgłaszać prace, które powstały w ostatnich dwóch latach i nie były prezentowane na wystawach o charakterze konkursowym.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Nagrody
• Grand Prix – Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego: 10.000 zł
• Nagroda Prezydenta Miasta Radomia: 6.000 zł
• Nagroda ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: 5.000 zł
• Nagroda ufundowana przez Prezesa Firmy Konrem-Met: 5.000 zł
• Nagroda ufundowana przez Wojciecha Janika: 4.000 zł
• Nagroda ufundowana przez Prezesa Firmy Masarskiej Krawczyk: 3.000 zł
• Nagroda ufundowana przez Prezesa Firmy Siro: 3.000 zł
• Wyróżnienie: 1.500 zł
• Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki: wystawa indywidualna w Galerii Akademickiej i wyróżnienia honorowe

Termin
Prace można przesyłać od 15 sierpnia do 2 listopada 2020 r.

Strona konkursu