XI Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki „Świat niedopowiedziany”

Opublikowano 2019-08-13

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy w swoim dorobku mają nie więcej niż dwie książki poetyckie.

Opis
Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952–2006). Mottem konkursu jest fragment jego liryku Gęstnienia mgły ze zbioru Życia daremne:

Brud i niedostatek
Na ciasnych ulicach ciasno
w głowach
Gryząc czosnek i cebulę Szukam
jakiegoś ładu

Prace konkursowe – 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła „Świat niedopowiedziany” i tegorocznego motta konkursu – należy sporządzić w 4 egzemplarzach (maszynopisu, wydruku) i przesyłać do 27 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Dom Literatury w Łodzi (szczegóły w regulaminie).

Utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-27