XI Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki”

Opublikowano 2019-08-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. Objętość tekstu nie może przekraczać 25.000 znaków.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Pracę należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce 500 zł i nagrody rzeczowe
• II miejsce – 350 zł i nagrody rzeczowe
• III miejsce – 200 zł i nagrody rzeczowe

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-05