VI Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna

Opublikowano 2019-08-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „od 13 do 18 lat” i „powyżej 18 roku życia”.

Opis 

W 2007 roku Biblioteka Publiczna w Trzciance ogłosiła I edycję Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy-Suryna. Od tego czasu, odbywający się co dwa lata konkurs nieustannie poszerzał swoje granice, dając szansę na literacki debiut wielu początkującym poetom, nie tylko z naszego powiatu, ale i z całej Polski. W 2017 roku biblioteka ogłosiła V Jubileuszową Edycję konkursu, który zyskał miano ogólnopolskiego. Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Andrzeja Sulimy-Suryna objął Stanisław Sojka.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać mailem lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 października 2019 roku w Trzciance. Po uroczystej gali odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua.

Termin nadsyłania prac

Kategoria „od 13 do 18 lat” – prace można przesyłać do 23 września 2019 r.

Kategoria „powyżej 18 roku życia” – zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września 2019 r.

Nagrody

• Kategoria „powyżej 18 roku życia”: 

I miejsce – 2.000 zł
II miejsce – 1.500 zł
III miejsce – 500 zł

• Kategoria „od 13 do 18 lat”: nagrody rzeczowe.