IV Międzynarodowy Konkurs Literacki Siegfrieda Lenza

Opublikowano 2020-02-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin.

Opis
Tematem przewodnim konkursu są „Oblicza Europy”.

Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu.

Do konkursu można zgłaszać utwory prozatorskie o objętości od 10 tys. do 30 tys. znaków. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 10.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 7 czerwca 2020 r.

Strona konkursu