II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Janusza Kawałki

Opublikowano 2019-08-21

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Rejowcu, Chełmskie Wydawnictwo TAWA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać 5 wierszy klasycznych.

Wyróżnikami wiersza klasycznego są regularna, stroficzna budowa, określone metrum, rymy, brak lub niewielka ilość neologizmów, szyk przestawny itp.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę  Białego Kruka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 zł.

Przewidziane są również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31