I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich „Inspirowani Tyrmandem”

Opublikowano 2020-02-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie formy prozatorskie (opowiadania, nowele, miniatury itp.) o dowolnej tematyce i objętości do 20 stron znormalizowanych.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy utwory.

Teksty nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, publikowane na stronach internetowych lub nagrodzone w innych konkursach.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wyróżnione przez jury teksty zostaną opublikowane w tomie zbiorowym. 

Strona konkursu