XXVI Międzynarodowy Konkurs Fotografii ZESTAW 2020

Opublikowano 2020-02-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Świdnicki Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zestawy zdjęć. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• Fotografia reportażowa
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna.

• Fotografia poszukująca
Poszukiwanie nowych środków fotograficznego wyrazu otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 4 zestawy.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
• Grand Prix: medal i 5.000 zł

• Fotografia reportażowa:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł

• Fotografia poszukująca:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł

Termin
Prace będą przyjmowane do 1 lipca 2020 r.

Strona konkursu