VI Konkurs Fotograficzny „Tradycja w obiektywie"

Opublikowano 2019-08-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

Każdy uczestnik może zgłosić dwa zdjęcia.

Nagrody
• I miejsce: 1.100 zł oraz karnet na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2019
• II miejsce: 500 zł oraz karnet na festiwal
• III miejsce: 400 zł oraz karnet na festiwal

Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31