VI edycja konkursu fotografii ulicznej „Ulica fascynuje”

Opublikowano 2020-08-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest szeroko pojęta fotografia uliczna.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. Zdjęcia muszą być wykonane w tym roku.

Fotografie należy dostarczyć na papierze. Można je wysłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu lub dostarczyć osobiście.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
I miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce: dyplom
III miejsce: dyplom

Termin
Prace należy dostarczyć do 30 września 2020 r.

Strona konkursu