V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

Opublikowano 2020-02-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorzy konkursu: Czytelnia na Piętrze I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Klub Literacki Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Partnerami są: Zeszyty Poetyckie, Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski oraz Fundacja Identitas.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Opis
Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (wybrane utwory poetki).

Mottem tegorocznej edycji konkursu jest cytat: Kiedyś usłyszę głos planet, których jeszcze nie ma.

Temat można szeroko zinterpretować (wyłącznie poprzez krótką formę prozatorską) poruszając futurystyczne zagadnienia – przyszłość kultury i społeczeństw. Forma opowiadania jest dowolna, dopuszczalne są także gatunki fantasy czy science fiction.

Każdy uczestnik może przesłać jedno opowiadanie o objętości do 10 tys. znaków ze spacjami. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłaszany do innych konkursów. 

Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich), Wojciech Grupiński (Gnieźnieński Klub Literacki) oraz Łucja Dudzińska (członek Zarządu Głównego i Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Sekretarzem i koordynatorem konkursu jest Joanna Gronikowska.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane na łamach czasopisma „Zeszyty Poetyckie”. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną wydane w formie książkowej.

Termin
Prace można przesyłać do 15 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu