Nazwa 
ARCHIWUM zachęcamy do sprawdzenia aktualnych konkursów

„Gaz na ulicach – Wrocław/Lubin ‘82” konkurs na graffiti
Termin
Termin zgłaszania prac upływa 1 sierpnia 2012 r.
Opis
graffiti historyczne

Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.

Pracę konkursową można wykonać indywidualnie lub grupowo. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować graffiti historyczne. Organizatorzy piszą: 30 lat temu – 31 VIII 1982 r. – przez całą Polskę przetoczyła się fala największych w okresie PRL antykomunistycznych manifestacji ulicznych. Wyjątkowo dramatyczny przebieg miały one na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu na ulice wyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a w Lubinie komuniści strzelali do demonstrantów ostrą amunicją. Aby przypomnieć te wydarzenia ogłaszamy konkurs na graffiti, poruszające tematykę dolnośląskich manifestacji antykomunistycznych. Grafficiarzu, opowiedz tę historię mieszkańcom Wrocławia!

Projekt graffiti można wykonać dowolną techniką na karcie formatu A4.
 
Nagrody
W konkursie zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody pieniężne, każda w wysokości 1000 złotych. Zwycięzcy namalują swoje graffiti we wskazanym przez Organizatora miejscu na terenie Wrocławia.
Oprócz tego zostanie przyznana Nagroda Publiczności (nagroda rzeczowa).

Zgłaszanie udziału
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać pocztą na adres Organizatora lub przesłać drogą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Do formularza zgłoszeniowego należy dolączyć projekt graffiti.
W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną, należy dołączyć skan karty z projektem graffiti.

Opłaty
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Źródło
Strona konkursu 
Regulamin można pobrać ze strony konkursu.

{nice1}